Studieliv

Roskilde er en studieby, og vi er så heldige, at vi har et af Danmarks bedste universiteter centralt placeret i kommunen. Desværre er der mange af de studerende, der vælger at bosætte sig i København, på trods af længere transport og dyrere boliger. Dette er en tendens, vi i byrådet skal have vendt, så flere studerende føler det attraktivt at bo i kommunen. Vi skal sikre en kommune fyldt med innovative aktiviteter og foreninger, som kan tiltrække de studerende. I København er det områder som papirøen og kødbyen der tiltrækker de studerende. Kommunen skal altså sikre, at de unge har muligheder for udfolde deres kreative side og skabe rum hvor man kan samle byens studerende så vi får skabt et stærkt sammenhold. En styrkelse af studiemiljøet, kan skabe positive oplevelser for alle kommunens borgere.

Foreningsliv giver øget sundhed

Sundhed er et vidt begreb – for mig handler sundhed om et balanceret liv, hvor man har gode muligheder for at være aktiv og social. Dette er noget borgerne i Roskilde er rigtig gode til. Der er mange som aktivt deltager i kommunens mange foreninger og bidrager til, at alle har mulighed for, at have en aktiv tilværelse og dyrke sine interesser. Foreningslivet er med til at give vores kommune et fantastisk sammenhold, og det bidrager til, at vi som borgere kan få et sundt liv og et stærkt netværk. Derfor skal vi som politikkere sikre, at foreningerne fortsat har de bedst mulige rammer for at kunne udvikle sig – så både fodboldklubben og strikkeklubben har mulighed for at skabe gode aktiviteter for deres medlemmer. Når vi som kommune investerer i foreningslivet, er det en investering vi får mange gange igen. Alle de frivillige kræfter er med til at gøre kommunens investering endnu mere værd.

Oplevelser og turisme

Roskilde Kommune har en unik mulighed for at udbygge sin turisme-og oplevelsesindustri. Vi har en placering der gør at det er nemt at få turister der besøger København til også at bruge en dag på at se Roskilde Kommune og dets mange seværdigheder. Vores kommune indeholder mange skatte som vi skal blive bedre til at vise frem. Selvfølgelig har vi mange tilbud til turisterne i Roskilde By, men vi skal blive bedre til at få turismeindustrien bredt ud til hele kommunen. Jeg vil i næste byrådsperiode arbejde for, at vi får flere turister til Roskilde og samtidig vil jeg arbejde for at vi får bredt turismens fordele ud til hele kommunen. Det skal være nemt for turisterne at komme rundt og se kommunens seværdigheder, hvad end det er de små hyggelige landsbyer eller den betagende natur, skal vi sikre os, det bliver en fast del af kommunens ”turistpakke”.

Bygge og anlæg

Vi har en smuk kommune, fyldt med mange smukke byer og dejlig natur. Skønheden kommer ikke af sig selv, det kræver at vi investerer i forskønnelse af vores kommune. Ved at øge anlægsbudgettet giver vi plads til, at vi kan tage bedre vare på vores gamle kommune og samtidig give alle kommunens borgere en bedre oplevelse af deres lokale områder. Det er koster ikke meget at skabe en positiv udvikling – for hvis vi investere mere i vores fælles arealer, er det med til både at hæve kommunens boligpriser og tiltrække flere indbyggere, og dermed skabe vækst og velstand i hele vores kommune. Det er ofte de små ting, der kan betyde meget for folks indtryk af kommunen; hvad end det drejer sig om flere vejtræer, smukkere parker eller flottere natur, er det alt sammen noget, der hæver vores fælles glæde ved Roskilde Kommune.