Skole og pasning

En høj kvalitet i kommunens skoler er en af de fornemmeste opgaver, man som byrådspolitiker kan arbejde med. Vores børns uddannelse betyder meget for både dem, os som forældre og samfundet som helhed. De unger, der bliver undervist i brøkregning og diktat, skal en dag selv være med til at drive vores kommune og land frem. Netop derfor er kvaliteten af vores folkeskoler utrolig vigtig. Roskilde Kommune har en målsætning om, at vores skoler skal være blandt de 10 bedste i landet. Denne målsætning er ambitiøs, men den er også realistisk. Vi kommer ikke sovende til top-10, det kræver investeringer og hårdt arbejde. Jeg mener derfor ikke, at man skal skære i de nuværende skolebudget.

Men vi må også være dynamiske og omstillingsparate, når det gælder fordelingen af de mange midler til skoleområdet. Vi skal undersøge hvilke investeringer, der gavner børnene mest muligt; er det flere lærere, mere IT, bedre indeklima eller efteruddannelse, der skal til? Vi skal altid være parate til at gå nye veje og have mod til at tilpasse skoleområdet til de skiftende tider.

Ældreplejen

Noget af det, der er vigtigst for mig er, at vi arbejder for en kommune, der hjælper dig gennem hele livet. Vi bliver alle ældre og derfor er det vigtigt, at vi har en kommune, der står klar til støtte og hjælpe borgerne i alderdommen. Du skal være sikker på, at kommunen også står klar til at hjælpe dig, skulle du en dag få det behov.

I takt med at de store generationer fra efterkrigstiden går på pension, og de mindre generationer fra 80’erne og 90’erne gør deres indtog på arbejdsmarkedet, bliver behovet for effektiv pleje større. Vi skal derfor være innovative i vores tilgang til ældreplejen, så vi kan øge kvaliteten og livsglæden for kommunens ældre generationer. Det vigtigste i vores liv er vores børn, og vi kan ikke være bekendt at lade dem betale, fordi vi har ødslet pengene væk. Som byrådsmedlem vil jeg arbejde for, at vi får en højere kvalitet i ældreplejen, og dette gøres ikke nødvendigvis ved at bruge flere penge. I stedet bør vi se på, hvordan vi bruger pengene smartere, så der kommer mere fokus på kerneydelserne i ældreplejen. Det betyder, at vi skal bruge færre penge på administration og flere penge på varme hænder. Dette er noget som alle kommunens ældre vil få gavn af. Desuden bør vi se på, hvordan det private kan hjælpe til at kommunen får flere forskellige tilbud til de ældre. Det skal være nemmere for engagerede og dygtige private virksomheder at bygge plejehjem, og vi skal se på om nogle af kommunens services kan håndteres bedre af det private. Over hele landet ser man hvordan den private sektor kan yde både billigere og bedre ældrepleje, det skal vi også udnytte i vores kommune. Alt det har til formål at øge kvaliteten i kommunens ældrepleje, uden at vi belaster kommunens økonomi for meget.

De socialt udsatte

En kommune er især til for at hjælpe de svageste i dette samfund – men det er ikke altid nemt at finde ud af hvem, der virkelig har behov for hjælp. Rundt om i kommunens skoler sidder der mange børn, der ikke har det nemt. Måske får de ikke så meget støtte på hjemmefronten eller måske går de igennem hverdagen med en følelse af ensomhed. Det er ikke altid nemt at være ung, mange har svært ved at få deres hverdag til at hænge sammen, og ikke alle tør søge hjælp. Som byrådsmedlem for de konservative mener jeg, at det er utrolig vigtigt, at vi som kommune gør mere for de udsatte børn og unge. Vi skal blive bedre til at se hvem, der har det svært og blive bedre til at handle.Vi skal derfor investere i efteruddannelse af kommunens lærer og pædagoger, så de få flere værktøjer til at opdage og hjælpe de børn, der har det svært. Vi skal tage mere ansvar for dem, der har mest behov for os.