Roskilde i front

Roskilde en kommune i vækst. En vækst, der drives af vores mange dygtige, innovative og stræbsomme virksomheder. For at kunne holde dette i live, skal vi blive ved med at udbygge rammerne for væksten. Ikke for vækstens skyld alene, men fordi vækst er forudsætningen for, at vi kan forbedre vores velfærdssamfund, hvor vi bl.a. tilbyder gode uddannelser, skaber talenter og øger livskvaliteten hos kommunens borgere.

Vi skal udbygge vores position som en af Greater Copenhagen’s største vækstdrivere uden for København. Derfor har vi f.eks. etableret foreningen IQ Roskilde, et såkaldt triple helix-samarbejde mellem private virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt Roskilde Kommune. IQ Roskilde har bl.a. som mål at skabe vækst og arbejdspladser gennem udvikling og afprøvning af nye løsninger, sikre kvalificeret arbejdskraft til virksomheder og uddannelsesinstitutioner og styrke ’fødekæden’ fra folkeskole til videregående uddannelser og arbejde gennem udveksling af viden.

For at øge dialogen mellem politikere, administration og erhvervsliv har vi etableret Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Ud over repræsentanter fra Roskilde Byråd deltager kommunaldirektøren, erhvervschefen, samt en række erhvervsorganisationer – DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Håndværksrådet, VisitRoskilde og Erhvervsforum Roskilde. Udvalget har en løbende dialog omkring erhvervsudviklingen samt om hvilke understøttende aktiviteter, udvalget kan iværksætte eller støtte gennem puljeansøgninger fra forskellige aktører.

I Roskilde er vi meget opmærksomme på, at erhvervsstrukturen med mange små, hjemmemarkedsorienterede virksomheder på sigt kan være en udfordring. Udvalget har derfor bl.a. finansieret og iværksat Lean Landing, et internationaliseringsprojekt i samarbejde med Væksthus Sjælland, hvor SMV’ere inspireres til at rette fokus ud over landets grænser og hjælpes ud på de nære eksportmarkeder. Det er tiltag som disse, der fremadrettet skal medvirke til, at vi kan sikre fortsat vækst og sikre, at Roskilde også i fremtiden har den nødvendige attraktivitet og tiltrækningskraft i den lokale, regionale og internationale konkurrence om talenter, virksomheder og arbejdspladser.