Politiske mærkesager

Beskæftigelse til alle, der kan

Mange virksomheder og brancher søger desperat efter arbejdskraft.
Heldigvis er ledigheden lav i Roskilde Kommune – og beskæftigelsen er rekordhøj. Faktisk er der flere end 35.000 fuldtidsbeskæftigede – heraf over halvdelen i private virksomheder.

De nedslidte borgere skal på efterløn, førtidspension eller i flexjob. Det er klart. Det fortjener de. Og det har vi heldigvis gode ordninger til.

Men de, der er i stand til at tage et arbejde, bør bidrage til samfundets økonomi og velfærd. Det gælder også indvandrere, hvor alt for mange er ledige. Især blandt kvinderne.

Det skal vi have lavet om på! For alle, der kan bidrage, skal bidrage. Lidt eller meget.

Det skylder vi virksomhederne – og hinanden.