Politiske mærkesager

En god start på livet

Børn skal komme godt fra start i livet. Derfor arbejder vi for, at kommunen kan tilbyde trygge, nære og fleksible dagplejetilbud, vuggestuer og børnehaver. Og for at alle børn og unge skal have de bedste forudsætninger for at realisere deres potentiale – uanset om de kommer fra en akademisk eller ufaglært familie

Uanset om børnepasningen sker i kommunalt eller privat regi skal det ske på betryggende vis med høj faglighed i det pædagogiske og sociale arbejde samt i de fysiske rammer.

Fleksible åbningstider i daginstitutioner

Fleksibilitet er nøgleord i pasningen af børnene. Det gælder i forhold til åbningstider, hvor vi ønsker en åbningstid, der passer med familiernes behov – bl.a. i form af aftenåbent i vuggestuer og børnehaver – og meget gerne i dagpleje. Og forældrebetalingen skal tilpasses behovet for pasning af det enkelte barn.

Den nuværende skelnen mellem tilskud til private og kommunale tilbud er ikke acceptabel. Det konservative folkeparti ønsker, at pengene skal følge barnet – uanset hvilket tilbud, der passer til familien og barnets behov. Vi lægger derfor vægt på, at der i videst muligt omfang er frit valg med hensyn til dagtilbud, skoler og fritidsordninger, så familien kan vælge netop de tilbud, der passer til familiens behov.

Det Konservative Folkeparti vil i valgperioden 2021-25 arbejde for:

  • Økonomisk ligestilling mellem private og kommunale tilbud
  • Gode og trygge pasningstilbud i nærmiljøet
  • Fleksible åbningstider i pasningstilbud

Juniorpædagoger som rollemodeller

Det konservative folkeparti står bag initiativet med juniorpædagoger i børnehaverne. Her kan især drenge blive stimuleret af leg med udskolingselever, der modtager pædagogiske kurser i ungdomsskolen for at kunne bidrage med ekstra hænder i hverdagen og sikre lege og samvær mellem børnene og de unge rollemodeller.