Politiske mærkesager

Frit skolevalg

Skolen spiller en nøglerolle i det enkelte barns liv. Derfor vil vi arbejde for, at alle børn og unge skal have de bedste forudsætninger for at realisere deres potentiale – uanset om de kommer fra en akademisk eller ufaglært familie

Folkeskolen skal være tilgængelig så tæt på børnefamilierne som muligt – samtidig med, at det pædagogiske og faglige niveau opretholdes. Kommunens planlægning må sikre, at nye skoler og skoleudvidelser sker i overensstemmelse med dette princip. Omvendt skal skoler nedlægges, når omkostningerne ved et faldende elevantal bliver for høje.

Optimale rammer for læring

Det skal sikres, at vejen til skolen er trafiksikker, så forældrene trygt kan sende deres børn i skole. Og de fysiske rammer skal sammen med indeklimaet være i top, så læring og trivsel sikres for både elever og medarbejdere.

Med et dygtigt lærerkorps i spidsen skal kommunens 19 skoler sørge for, at eleverne bliver godt rustet til at klare sig videre i livet. Derfor er det vigtigt, at skolerne ledes af kompetente ledere, og der bør jævnligt foretages en evaluering af den enkelte leders kompetence. Også lærernes faglige og pædagogiske kompetencer skal løbende ajourføres, så undervisningen og læringsmiljøet rummer og udfordrer elever på alle niveauer. Samtidig skal både klassiske og kreative fag tilrettelægges, så alle elever får mulighed for at blive vindere og føle sig værdsatte og dygtige.

Det Konservative Folkeparti vil i valgperioden 2021-25 arbejde for

  • Løbende vedligeholdelse af de fysiske rammer, så elever og medarbejdere trives
  • Fokus på kvaliteten i undervisningen og gode vilkår for lærere og pædagogisk personale
  • Nye fag på skemaet, så fx it-kompetencer og sprog løbende ajourføres med behovene i samfundet
  • Der skal være frit valg af skole, og pengene skal følge barnet.
  • Initiativer, der kan bidrage til at udvikle både børnenes faglige og sociale kompetencer
  • Ungeprojekt på skolerne, der skal styrke trivsel og skabe et godt miljø.
  • Fokus på at stoppe mobning samt ro i klassen og respekt om læreren.
  • Bedre engagering af forældre i skolebestyrelsen, så de inddrages i arbejdet med at give deres børn gode forudsætninger for deres skolegang

Det kæmper jeg også for

Et trygt og værdigt seniorliv

For alle kommer der en dag, hvor der er brug for en hjælpende hånd. Tryghed, værdiged og det frie valg er pejlemærkerne for vores seniorpolitik.

Læs mere her

Mere velfærd for pengene

Orden i økonomien, bedre styring af kommunen, øget konkurrenceudsættelse og sænkning af skatter skal sikre mere velfærd for pengene.

Læs mere her

En god start på livet

Børn skal komme godt fra start. Derfor arbejder vi for, at kommunen kan tilbyde trygge, nære og fleksible dagplejetilbud, vuggestuer og børnehaver.

Læs mere her