Politiske mærkesager

Styrk de nære sundhedstilbud

Med strukturreformen i 2007 kom mange behandlinger langt væk.
Det er rigtig godt med et professionelt og erfarent læge- og
sundhedspersonale ved specialoperationer og -behandlinger på
supersygehusene – men tiden har vist, at vi fortsat har brug for
et stærkt og nært sundhedsvæsen.

 Derfor skal vi værdsætte og prioritere den praktiserende læge som familiens sundhedsfaglige kontaktpunkt – og vi skal have dygtige og engagerede sundhedsfaglige faciliteter tæt på os: Skadestuen, fysioterapeuten, kiropraktoren, sundhedsplejersken, psykologen og psykiateren – og alle de andre sundhedstilbud, der kan være brug for livet igennem. 

Som mennesker er vi ikke ens. Derfor er der brug for tilbud og løsninger, der passer til det enkelte menneske og den enkelte familie. Og vi har brug for flere frie valg mellem offentlige og private sundheds- og velfærdstilbud, der er bedre koordineret mellem kommunerne og regionen. For der skal være sammenhæng i velfærden!