Om Lars Lindskov

Min familie flyttede til Roskilde i 1968 og senere til Gadstrup, hvor jeg gik i skole. Siden tog jeg studentereksamen på Himmelev Gymnasium og var i mesterlære i Fona. Gennem hele mit liv har jeg arbejdet med salg, markedsføring, kommunikation og ledelse
– og har siden skoletiden været politisk aktiv.

I 1992 flyttede jeg til Jyllinge, hvor mine børn har gået i børnehave og skole. Når man er en blandemaskine, bliver man hurtigt involveret i alle mulige lokale aktiviteter. Jeg blev den første formand for forældrebestyrelsen på Kometen, hvor vi etablerede den første juniorklub i området. Senere var jeg med til at startede Natteravnene, og har i en periode også været formand for den lokale grundejerforening. 

Gennem 16 år har jeg været med i Jyllingehallernes bestyrelse, heraf 10 som ulønnet og frivillig formand, hvor et stærkt samarbejde i bestyrelsen og med foreningerne gjorde, at vi kunne genrejse hallerne efter branden, så der i dag står et stærkt samlingspunkt for tusindvis af brugere i alle aldre. Det lokale engagement førte mig i 2001 ind i det lokal-politiske arbejde, hvor jeg for første gang blev valgt til byrådet. 

Min virksomhed – der i dag ligger i Roskilde for foden af Domkirken i den tidligere Maglekilde Maskinfabrik – har gennem årene været sponsor for en række lokale foreninger og events. For vi har alle har et ansvar for at styrke sammenhængskraften i samfundet
– enten ved personlig involvering eller ved at støtte andre.

Siden 2015 har jeg været formand for den konservative byrådsgruppe i Roskilde Byråd og formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering. Herudover er jeg medlem af bestyrelsen innovationsorganisationen Coro Colab Roskilde samt i turistsamarbejdet Visit Fjordlandet og i den politiske styregruppe for Tour de France.

Erhverv og turisme er vigtige fokusområder i det politiske arbejde, fordi de skaber beskæftigelse og indtægter – og er dermed fundamentet for finansieringen af det velfærdssamfund, vi alle ønsker.

Se Lars’ mærkesager

Uddannelse og erhvervsmæssig baggrund

  • Sproglig student, handelsuddannet
  • Fona, Canon, Xerox, Europa-Parlamentet, Spænd-beton, BordingPurup, Merkantildata-koncernen og Japan Airlines
  • Indehaver Lindskov Communication

Byrådshverv:

Øvrige politiske hverv og udpegninger: