Lars Lindskov
Byrådsmedlem, Roskilde Kommune

Gruppeformand Det Konservative Folkeparti

Formand Erhvervsudvalget

Næstformand Økonomiudvalget

Bestyrelsesmedlem CoRoLab Roskilde

Medlem af Beskæftigelsesrådet LBR

Medlem af valgbestyrelsen

Medlem af grundlisteudvalget

Medlem af styregruppen for
Tour de France Grand Depart Roskilde 2022
Medlem af Kommunekontaktråd Sjælland KKR

Medlem af Kommunernes Landsforenings Repræsentantskab

Medlem af Ankestyrelsen

Regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Medlem af Region Sjællands Udvalg for
Interreg Deutschland-Danmark

Medlem af STRING political forum

Medlem af Regions Sjællands Udvalg for
Grøn omstilling, Bæredygtighed og Miljø

Medlem af politisk styregruppe for
turismeudvikling i Region Sjælland

Medlem af Danske Regioners
Udvalg for Miljø & Klima