Politiske mærkesager

Varieret kultur- og foreningsliv

Roskilde Kommune har allerede i dag et varieret kultur-, forenings- og idrætsliv, der henvender sig til alle aldersklasser i kommunen.

Det støtter vi op om – og bidrager gerne til at udvikle tilbuddene i takt med behovene. Og vi bakker op om de mange foreninger i kommunen, der bygger på frivillig arbejdskraft og løfter store opgaver.

Kultur og idræt skal støttes

Selvfinansiering og privat sponsorstøtte udgør en væsentlig del af det økonomiske grundlag for Roskilde Kommunes kultur- og idrætsliv. Hele kultur- og idrætsområdet udgør derfor kun ca. 3% af kommunens budget – men det er efter konservativ opfattelse netop inden for foreningslivet, at sammenhængskraften findes og skal understøttes.

Kommunen skal støtte kulturinstitutionerne, foreningerne samt kulturelle og sportslige engagementer. Og kommunen skal bidrage til, at bygninger og spilleflader er til stede, så et aktivt kultur- og idrætsliv kan udfoldes.

Kommunen skal understøtte kultur- og fritidslivet, men ikke styre det. Den økonomiske støtte skal bidrage til både kvalitative og kvantitative tilbud for at sikre et varieret og mangfoldigt kultur- og idrætsliv.

Vi ser ingen modsætninger mellem bredde- og elite. De er hinandens forudsætninger såvel på kulturområdet som i idrætslivet. Vi vil fortsat støtte elitetilbud, fordi de inspirerer og tiltrækker nye medlemmer til bredden og dermed styrker sammenhængskraften i samfundet.

Styrket turisme understøtter velfærd

Kommunens historie, natur og kultur skal bidrage til at tiltrække flere turister til kommunen.

Allerede i dag bidrager turisme med en omsætning på 1,6 milliarder kr.. Turismen bidrager til at skabe 2.200 jobs direkte og i følgeerhvervene – og skaber dermed fundament for vækst og finansiering af vores fælles velfærd.

Målrettet markedsføring af kommunens mange attraktioner – og store events som Roskilde Festival samt Tour de France Grand Depart og Spejdernes Lejr, der alle finder sted i 2022 og vil bidrage til at sætte Roskilde på land- og verdenskortet – skal derfor prioriteres.

Det frivillige foreningsliv

Det frivillige foreningsliv i Roskilde Kommune er stærkt og løfter store opgaver, også på det sociale område. Vi vil derfor arbejde for de bedst mulige rammer for foreningslivet i form af mødefaciliteter og økonomiske tilskud via Folkeoplysningsloven.

Det Konservative Folkeparti vil i valgperioden 2021-25 arbejde for:

  • At Roskilde styrkes som turistdestination
  • At både amatører og professionelle inden for kultur og idrætslivet har gode rammevilkår
  • At de frivillige kræfter anerkendes i hverdagen – og hædres på Frivillig Fredag, som Roskilde Kommune afholder årligt
  • At der er gode fysiske rammer for forenings- og idrætslivet
  • Forskønnelse af de primære veje / indfaldsveje til Roskilde by
  • Det skal være nemt at etablere en ny forening, også selvom den er uorganiseret
  • Det skal være nemt og billigt at bruge/leje kommunens lokaler for en forening
  • Etablering af et frivilligråd med repræsentanter fra kommunen og foreningslivet