Politiske mærkesager

Et trygt og værdigt seniorliv

For alle kommer der en dag, hvor der er brug for en hjælpende hånd. Tryghed, værdiged og det frie valg er pejlemærkerne for vores seniorpolitik.

Frem mod 2030 vil antallet af ældre +75 år stige med ca. 30%. Flere borgere vil derfor få behov for hjælp, og det skal kommunen tage højde for i sin planlægning. Det er vigtigt, at ældre kan bevare livskvaliteten, selvom der kommer fysiske og psykiske udfordringer. Hovedsigtet er, at de ældre fortsat kan leve det liv, de ønsker. Valgfrihed er nøgleordet, Gennem hele livet kan vi vælge, og det skal vi også kunne, når vi bliver ældre.

Derfor går vi ind for, at de ældre selv skal kunne vælge hjemmehjælp eller plejehjem. Om det er offentligt eller privat er ikke afgørende, men derimod at hjælpen er tilpasset den ældres behov. Derfor er vi også tilhængere af flere klippekortordninger med valgmuligheder, ligesom vi går ind for konstruktiv dialog mellem kommunen og aktører som ældreråd, Ældresagen, Demens- og Alzheimerforeningen.

Plejehjem skal opfylde de ældres behov for omsorg og pleje. Ledere og medarbejdere skal både ved ansættelse og løbende screenes for faglige og sociale kompetencer, så de ældre får den bedst mulige omsorg og pleje.

Boligformer som seniorboligfællesskaber og seniorboliger skal fremmes, og beliggenheden skal være sådan, at de ældre ikke isoleres.

Det Konservative Folkeparti vil i valgperioden 2021-25 arbejde for

  • Udvikling af boligudbud, der tilgodeser behovene hos de stadigt flere seniorer i kommunen
  • Frit valg i ældreplejen – fordi man når en bestemt alder er det ikke ensbetydende med, at man får samme behov som naboen
  • Bevarelse af klippekortordningen, der sikrer, at man som borgere kan vælge mellem forskellige ydelser
  • Kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere